lingua-eu

Państwa partner w usługach tłumaczeniowych w zakresie europejskich stosunków pracy

Wir sprechen europäisch - We speak European - Nous parlons européen - Parliamo europeo - Hablamos europeo - Mówimy po europejsku
Europejskie Rady Zakładowe
Dla Europejskich Rad Zakładowych i Rad Zakładowych w Spółkach Europejskich oferujemy zaawansowane rozwiązania komunikacyjne zapewniające bezproblemowe i ciągłe porozumienie członków tych gremiów, także w okresach pomiędzy posiedzeniami.
  • Telefoniczna Linia Informacyjna (hotline) w przypadku krótkoterminowych zapytań;
  • Tłumaczenia poczty elektronicznej (e-mail), faksów, protokołów, porozumień zakładowych, umów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail);
  • Krótkookresowa organizacja konferencji telefonicznych
  • Usługi wysokokwalifikowanych tłumaczy dla obsługi konferencji, posiedzeń, obrad, negocjacji;
  • Kompleksowe rozwiązania w zakresie komunikacji obejmującej Platformę Komunikacyjną ze zintegrowanymi usługami tłumaczeniowymi.
Chętnie przygotujemy także specjalną ofertę odpowiadającą specyficznym potrzebom naszych Klientów!