lingua-eu

Państwa partner w usługach tłumaczeniowych w zakresie europejskich stosunków pracy

Wir sprechen europäisch - We speak European - Nous parlons européen - Parliamo europeo - Hablamos europeo - Mówimy po europejsku

Nasi tłumacze

Wszyscy tłumacze pracujący dla lingua-eu są nam osobiście znani i posiadają dyplomy ukończenia odpowiednich kierunków studiów akademickich. Ponadto regularnie uczestniczą w kursach doszkalających w zakresie współpracy międzynarodowej na szczeblu zakładowym i związkowym.
Dzięki temu nasi Klienci mogą być pewni, że współpracujący z nami tłumacze pisemni i ustni są w najwyższym stopniu kompetentni nie tylko w zakresie wiedzy językowej, ale także podstawowej wiedzy o działalności związków zawodowych, przedsiębiorstw, europejskich stosunków pracy oraz wiadomości szczegółowych o wybranych krajach. Ponadto wszyscy tłumacze przeszli szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Krótkie wprowadzenie do żargonu tłumacza

W przypadku tłumaczenia ustnego rozróżnia się następujące rodzaje:

Tłumaczenie symultaniczne:
Tłumaczenie odbywa się podczas, gdy osoba tłumaczona mówi, a więc symultanicznie. Ten rodzaj tłumaczenia idealnie sprawdza się podczas konferencji i posiedzeń, na których pracuje się w wielu językach i wymaga zastosowania wyposażenia technicznego, takiego jak kabiny, słuchawki i mikrofony. Ponieważ ta odmiana tłumaczenia wymaga wysokiej koncentracji ze strony tłumaczy, konieczna jest ich naprzemienna praca w dwuosobowych zespołach, w których tłumacze zmieniają się co ok. 20 minut.
Tłumaczenie konsekutywne:
W przypadku tłumaczenia konsekutywnego przekład następuje dopiero wtedy, gdy osoba tłumaczona skończy mówić. Tłumacze sporządzają przy tym rodzaju przekładu notatki, z których korzystają podczas tłumaczenia na język obcy. Ten rodzaj tłumaczenia jest przydatny w przypadku krótkich wykładów czy zwiedzania, podczas których przekład następuje tylko na jeden język. W sytuacjach, gdy komunikacja odbywa się w kilku językach jednocześnie, tłumaczenie konsekutywne jest mało wydajne, ponieważ tłumaczenie na wiele języków prowadzi do znacznego wydłużenia czasu trwania spotkania czy obrad.
Tłumaczenia negocjacji:
Tłumaczenia negocjacji polega na bezpośrednim przekładzie treści wygłoszonych przez dwóch partnerów negocjacyjnych. Metoda ta jest wydajna tylko w bardzo małych grupach liczących do 6 osób.
Tłumaczenie szeptane:
Jeśli tłumaczenie przeznaczone jest tylko dla jednej lub dwóch osób tłumacz może zająć miejsce bezpośrednio obok zagranicznych gości i „szeptać” im do ucha tłumaczenie wypowiedzi mówcy. Zaleta tej metody polega na tym, że tłumacz i słuchacz mają bezpośredni kontakt.
Przekład pisemny a tłumaczenie ustne:
Oba te pojęcia są najczęściej mylone, podczas gdy ich rozróżnienie jest bardzo proste. Tłumaczenie pisemne ogranicza sie tylko do tłumaczenia tekstów pisanych z jednego języka na inny. Umowy, poczta elektroniczna, dokumenty podlegają przekładowi pisemnemu. Tłumaczenie ustne odbywa się natomiast tylko w sferze przekazu werbalnego, a więc odnosi się np. do wygłaszanych przemówień.