lingua-eu

Państwa partner w usługach tłumaczeniowych w zakresie europejskich stosunków pracy

Wir sprechen europäisch - We speak European - Nous parlons européen - Parliamo europeo - Hablamos europeo - Mówimy po europejsku

Serdecznie witamy na stronie firmy lingua-eu,
Państwa partnera w zakresie usług tłumaczeniowych w ramach europejskich stosunków pracy

Jesteśmy młodym przedsiębiorstwem, które stawia sobie za cel wspieranie międzynarodowej współpracy przedstawicieli pracowników poprzez zapewnienie kompleksowych usług w zakresie tłumaczenia.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do Europejskich Rad Zakładowych (ERZ), Spółek Europejskich (Societas Europea, SE), narodowych i międzynarodowych organizacji związków zawodowych, a także do międzynarodowych organizacji młodzieżowych, partii politycznych oraz fundacji. Nasza oferta obejmuje:
  • Organizowanie zespołów tłumaczy (ustnych, pisemnych) wyspecjalizowanych w dziedzinie europejskich stosunków pracy, ERZ i SE
  • Kompleksowe rozwiązania w zakresie komunikacji międzynarodowej dla Europejskich Rad Zakładowych i Rad Zakładowych Spółki Europejskiej
  • Specjalne oferty dla organizacji młodzieżowych oraz wsparcie przy organizacji imprez młodzieżowych
Więcej informacji w rubryce Zakres usług.
Chętnie udzielimy również niezobowiązujących porad!